List of Teams

 • Team 1
  Chelsea Aton
  Emily Musal
  Jiaojiao Chi
  Joe Gaither
  Kaci Leung
  Richard Kubiak
  Shang-Yu Lu
  Xiaowei Huang
  Guanying Yi
  

 • Team 2
  Matt Deffenbaugh
  Dave Spring
  Gong Bai
  Junyi Zhang
  Lukas Hoyt
  Shan Liu
  Siqi Jin
  Stephanie Boehm
  Yafei Tian
  

 • Team 3
  Christopher Butler
  Dalton Baita
  Eric Mulders
  Jacob Baringer
  Jiayi Liu
  Pujan Shah
  Robert Flannery
  Yi Liu
  

 • Team 4
  Claire Burkhalter
  Emily Snyder
  Leyu Wu
  Mallery Cornett
  Matt Cline
  Miriam Baranov
  Hengyuan Li
  Ryan Yusuf
  Tianyu Xiao
  

 • Team 5
  Bingxing Wang
  Chase Chernock
  Chris Haberlandt
  Cole Limber
  Matthew Wilson
  Meiqi Li
  Samakab Askar
  Jing Xing
  Zizai Zou
  
 • Team 6
  Aisha Durley
  Brian Hadley
  Jeffrey Chinn
  Tianyu Li
  Jingyao Zhang
  Kenneth Scott
  Megan Dolinga
  Prince Adjei
  Ye Tao
  

 • Team 7
  Aquatic Bawa
  Chunlin Ruan
  Marshall Deese
  Paul Fruth
  Shanshan Liu
  Shi Shi
  Wesley Jenq
  Zijing Qin
  Carlos Delaserda
  

 • Team 8
  Jianguo Li
  John Kelley
  Joseph Amos
  Laura Waring
  Randall Pullen
  Ryan Heil
  Suhui Liu
  Zhiyan Gu
  

 • Team 9
  Agatha Lee
  Emily Smith
  Jinyi Luo
  Kevin Speed
  Leonid Katsman
  Matthew Kelly
  Tairong Wu
  Yadi Zhang
  Zhe Yin
  

 • Team 10
  Alexis Lawrentz
  Jennifer March
  John Braddock
  Michael Bromley
  Quentin Feng
  Xuhui Guo
  Yang Hu
  Yangze Wu
  Will Hudec