• Fall 2012: Calculus III
  • Spring 2013: Finite Math
  • Fall 2013: Finite Math
  • Spring 2014: Finite Math
  • Fall 2014: College Algebra
  • Spring 2016: Calculus I
  • Fall 2016: Beginning Scientific Computing
  • Spring 2017: Beginning Scientific Computing I
  • Spring 2017: Beginning Scientific Computing II
  • Fall 2017: Numerical Linear Algebra (graduate)